Get Adobe Flash player

GooGle Translate

enfrdeitptruessv

เรียนธรรมะออนไลน์

ศึกษาธรรมะออนไลน์

 

 

โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

เนื้อหานำมาจากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์

เห็นว่ามีประโยชน์ จึงนำมาทำการเผยแผ่

สู่พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ

 

วิทยุธรรมะออนไลน์

มมร.
มจร.